Váš nákupní košík je prázdný
Prázdný košík
 
 
Hlavní stránka
 
Reklamace
 
 

Reklamace

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Reklamační list ke stažení: ZDE

Před každou reklamací nás kontaktuje, aby byl zvolen patřičný způsob reklamace, dopravy zboží na reklamaci a další náležitosti před zahájením reklamace pro rychlé řešení.

11. Vyřízení reklamace (obchodní podmínky)

11.1.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení: Uplatnění reklamace (reklamační list)

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

11.2.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

11.2.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

11.3

Reklamace je vázána na pravidle dle odstavec 8. Práv z vadného plnění (obchodní podmínky).

11.4.
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.