Váš nákupní košík je prázdný
Prázdný košík
 
 
Hlavní stránka
 
Ochrana osobních údajů
 
 

Ochrana osobních údajů

Společnost Robert Kubiš (dále jen „správce“), se sídlem Březová 371, 687 67 Březová prohlašuje, že na základě souhlasu zákazníka zpracovává osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, (u podnikatele i obchodní firmu, IČ a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace ze záznamů telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi společností a zákazníkem pro marketingové účely ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě zákona č. 101/2000 Sb.

O ochraně osobních údajů. Jde o údaje, které společnost Robert Kubiš získává přímo od zákazníků nebo od spolupracujících třetích stran. Zákazník si je tímto vědom/a toho, že tímto uděluje svůj souhlas k tomu, že jiní uživatelé budou mít přístup k některým jeho osobním údajům (jméno, příjmení).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je souhlas zákazníka dávaný správci. Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou Robert Kubiš a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit svou nabídku potřebám zákazníků a zkvalitnit poskytované služby.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů pro marketingové účely, patří:

  • Seznam Sklika, Zboží
  • Google, Google Analytics
  • Heuréka
  • Dopravci: Česká Pošta, PPL, GEIS, DPD, Topatrans

Uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost Robert Kubiš bude osobní údaje zpracovávat po dobu 38 měsíců od jeho udělení. Při dalšími využití služeb se tento souhlas prodlužuje. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku má zákazník právo na informaci, jak Vaše údaje zpracováváme, dále má právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u nás.

Stejně tak má právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Robert Kubiš, aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost žádost adresuje na emailovou adresu info@aaahrackarna.cz nebo písemně na sídlo firmy Robert Kubiš, Březová 371, 68767 Březová.

Zákazník má možnost souhlasit s poskytnutím osobních údajů vždy, kdy jsou jeho osobní údaje na stránkách www.aaahrackarna.cz vyžadovány např. při dokončování objednávky, zasílání dotazů, registrace, zasílání newsletterů, hodnocení, hlídání produktů apod